Trane & Co.

Historie

Ideen om at etablere et tilbud som Trane & Co. opstod på baggrund af et mangeårigt arbejde med borgere med en diagnose indenfor autismespektret. 

Der findes en relativ stor gruppe af mennesker med en ASF diagnose som samtidig udviser tegn på en tilknytningsforstyrrelse. 

En gennemgang af de pågældende borgeres sagsakter og lægelige journaler fra barneårene har umiddelbart kunne understøtte disse iagttagelser.

 

Det bekymrende ved denne iagttagelse er, at selvom denne gruppe kan profitere og udvikle sig på en institution eller et bosted med en autismespecifik pædagogisk tilgang, så reagerer de ofte med modstand mod de rammer de anbringes i.

Trane & Co etableredes i 2012 med det mål at skabe et tilbud til de borgere som er egnede til et botilbud, men som enten ikke ønsker at være sammen med andre handicappede eller som kommer i konflikt i et botilbud. 

Vi tilrettelægger støtten i en individuel ramme i form af egen lejlighed, hvor borgeren ikke skal forholde sig til de normer og regler som er nødvendige i et fællesskab, hvor flere mennesker med nedsatte sociale og kognitive færdigheder er samlet.