Trane & Co.

Formål og vision

Visionen for Trane & Co. er at etablere et tilbud, som løbende kan arbejde med at udvikle en faglig tilgang, der rammer både den medfødte autisme og tidligt opståede tilknytningsforstyrrelser.

Formålet er at skabe et tilbud for mennesker der har behov for støtte, men som ikke er i stand til, at indgå i et traditionelt ASF-specifikt samarbejde med professionelle med henblik på psykisk modning eller tilegnelse af konkrete færdigheder. 

Herunder:

•Mulighed for samtaleterapi med henblik på følelsesmæssig afklaring

• Uforpligtende adgang til fællesskab med ligesindede, medarbejdere, jævnaldrende for at undgå social isolation, der oftest er årsag til psykisk mistrivsel.

• Mulighed for telefonisk kontakt til professionelle medarbejdere hele døgnet. Ved behov rykkes ud til borgeren.