Trane & Co.

Dokumentation

Hos Trane & Co. dokumenteres løbende. 

Ved hvert besøg udfærdiges en besøgsrapport, der udformes specifikt til den pågældende borger under hensyntagen til følgende kriterier:

• §141 handleplanens indsatsmål
• Borgenerens aktuelle tilstand
• Sundhedsfaglige observationer

Besøgsrapporterne drøftes en gang ugentligt på personalemødet mhp faglig sparring og evaluering af målopfyldelse samt hver anden måned ved udviklingssamtale mellem borger, vejleder og leder.

Der udarbejdes statusrapporter til sagsbehandler hver 6 måned, medmindre andet aftales.