Trane & Co.

Rådighedsvagter

Udover de ugentlige støttetimer tilbyder vi rådighedsvagt som kan kontaktes telefonisk døgnet rundt. Det er ikke altid den personlige vejleder som er rådighedsvagt, da opgaven går på skift mellem vores medarbejdere. Rådighedsvagten kan rykke ud til borgeren når det er nødvendigt. I tvivlstilfælde kontaktes den personlige vejleder.