Trane & Co.

Målgruppe

Hos trane & Co. arbejder vi med aldersgruppen 18 +.

Trane & Co. er et tilbud til borgere med ICD10-diagnose indenfor følgende områder:

  • Autismespektrumforstyrrelse (F84.1-84.5 i diagnosevejledningen)
  • Adfærds og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst (F90-98 i diagnosevejledningen) 

 

Målgruppen kan opdeles i følgende kategorier:

1. Borgeren har en ASF-diagnose med behov for støtte til at skabe forudsigelighed, overskuelighed, struktur samt oparbejdelse af rutiner i hverdagen. 

2. Borgeren har en tidlig opstået tilknytningsforstyrrelse. Borgeren har behov for støtte til at genopbygge evnen til at identificere egne behov og handle i overensstemmelse hermed. 

3. Begge diagnoser er muligvis i spil f.eks. hvis en eller begge forældre har en autismediagnose, eller hvis den unge er adopteret til Danmark og der mangler kendskab til barnets opvækstbetingelser de første leveår.