Trane & Co.

Pædagogisk metode

Vi arbejder ud fra en filosofi om, at borgeren altid bør mødes af os i sin aktuelle livssituation, som ofte er præget af kaos og manglende tillid til sig selv og andre. Herfra opstilles konkrete mål og der etableres forløb med nøje tilrettelagt støtte og udfordringer, hvorigennem borgeren udvikler sine kompetencer og selvværd.

 

 

I den konkrete brug af metode stræber vi altid efter at nå vores overordnede mål om at borgeren udvikler sig i retning af selvstændig håndtering af hverdagen. Med selvstændighed mener vi: Evnen til at motivere sig selv til regelmæssigt, og på fyldestgørende vis, at udføre hverdagens store og små opgaver.